Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 13/1/2017 16:07

Nghiêm cấm học sinh sử dụng xe gắn máy đến trường

Nghiêm cấm học sinh sử dụng xe gắn máy đến trường

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hưởng ứng phong trào thi đua về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017.

Theo đó, yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở trong cán bộ, giáo viên và học sinh gương mẫu chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; nhắc nhở học sinh thực hiện hành vi văn hóa giao thông khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy;

Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay trong những tháng đầu năm 2017, chú trọng giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, tạo tiền đề thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017;

Tiếp tục triển khai giảng dạy có hiệu quả các nội dung của chương trình An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp THPT, lồng ghép giảng dạy Luật giao thông đường bộ cho học sinh ở các cấp học; nghiêm cấm học sinh sử dụng xe gắn máy đến trường.

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiếm đạt chuẩn; đã uống rượu, bia không được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô; học sinh điều khiến xe đạp điện, xe máy điện hoặc ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Ban hành quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp vi phạm trật tự ATGT để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả các bậc cha mẹ học sinh biết để cùng thực hiện.

Lập Phương

Tin tiêu điểm