Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 26/9/2017 15:43

Nghệ An: Chính thức phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 tại Nghệ An môn thi thứ 3 là môn tổ hợp gồm 3 môn thành phầnKỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 tại Nghệ An môn thi thứ 3 là môn tổ hợp gồm 3 môn thành phần

GD&TĐ - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 tại Nghệ An gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và bài thi tổ hợp với 3 môn thành phần là Ngoại ngữ, 1 môn thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và 1 môn thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội.

Đây nội dung nằm trong quyết định số 4345 của UBND tỉnh Nghệ An công bố ngày 22/9/2017 về việc: “ Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm học 2018 – 2019”

Quyết định này chính thức này góp phần chấm dứt những băn khoăn, lo lắng của các trường, học sinh và phụ huynh về phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 để

Theo kế hoạch, bài thi tổ hợp được bố trí thành một bài thi hoàn chỉnh, chấm điểm chung với một đầu điểm thống nhất của toàn bài thi. Việc chọn môn thi tổ hợp giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chọn và công bố vào tuần đầu của tháng 4 năm 2018.

Về hình thức thi, thi viết đối với môn Toán và Ngữ văn. Bài thi tổ hợp sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, gồm 50 câu, thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm và phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính. Thời gian làm bài thi đối với môn Toán và Ngữ văn là 120 phút và 90 phút đối với bài thi tổ hợp.

Về điểm bài thi: Điểm bài thi môn Toán và Ngữ văn là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi và được chấm theo thang điểm 0 - 10 và nhân hệ số 2. Điểm của bài thi tổ hợp là tổng điểm của tất cả các câu trong bài thi, mỗi câu 0,2 và nhân hệ số 1.

Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu trong chương trình lớp 9; Đề thi phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, không sai sót, không phân hóa được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.

Hồ Lài