Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 21/7/2017 13:02

Ngành Giáo dục chuẩn bị tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 3: Tập trung vào công tác cán bộ và những vấn đề cấp thiết

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh vấn đề này trong phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp BCĐ tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa VIII và xây dựng Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Dự buổi cuộc họp có thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng; ông Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc Đại học quốc gia (ĐHQG) Hà Nội; ông Huỳnh Thành Đạt - Giám đốc ĐHQG TP.HCM cùng các thành viên BCĐ.

Bộ trưởng nêu rõ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 là dịp thuận lợi để ngành giáo dục định hình, nhận diện rõ hơn nữa thực trạng đội ngũ cán bộ, bao gồm công chức, viên chức các cấp từ T.Ư đến cơ sở, trong các đơn vị trực thuộc và ở cả hai cơ quan ĐHQG.

Do vậy trong xây dựng báo cáo phải có định hướng cụ thể về công tác cán bộ cấp, nhất là cán bộ chiến lược và các vấn đề, công tác khác của ngành theo đúng mục tiêu, định hướng để tham vấn cho T.Ư. Đồng thời, qua đây toàn ngành giáo dục và hai ĐHQG cũng vận dụng vào để quy hoạch công tác cán bộ một cách có chiến lược.

Vì vậy, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, theo yêu cầu về công tác tổng kết Nghị quyết và xây dựng đề án lần này là dựa trên đề cương, hướng dẫn của T.Ư; nhưng báo cáo và đề án của ngành giáo dục phải phù hợp với đặc thù của ngành để trong báo cáo tổng kết và Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” phải đảm bảo phủ quát đủ những nội dung T.Ư yêu cầu và có những vấn đề thiết thực của ngành.

Cụ thể hơn về cách thức tổ chức, Bộ trưởng định hướng: trong tổng kết Nghị quyết T.Ư 3, các trường ĐH, học viện trực thuộc Bộ, sinh hoạt cấp ủy theo Đảng ủy khối tổng kết theo kênh của Đảng ủy khối, đồng thời có báo cáo theo đề cương của ngành, có phụ lục riêng; Với những đơn vị khác, tổng kết theo chỉ đạo của ngành để tránh chồng chéo.

Về vấn đề tổ chức các hội nghị, hội thảo phục vụ tổng kết Nghị quyết và lấy ý kiến xây đề án, Bộ trưởng yêu cầu: trên tinh thần là không nên tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để trước hết là tiết kiệm thời gian và sau đó là đảm bảo tiến độ khẩn trương, có chất lượng theo yêu cầu của T.Ư.

Bộ trưởng cũng lưu ý, cơ sở thực tiễn khi xây dựng đề án phải xuất phát từ thực tế giáo dục Việt Nam, có tham khảo kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; Đồng thời, khung chuẩn năng lực cán bộ lãnh đạo các vị trí chức danh phải được thống nhất trong toàn ngành theo chuẩn chung, tập trung vào vấn đề quy hoạch cấp cán bộ chiến lược…

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng cũng phân công rõ trách nhiệm của các thành viên BCĐ trong chuẩn bị tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư3 khóa VIII và xây dựng Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Bá Hải