Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 2/7/2019 20:36

Ngành GD-ĐT Yên Bái: Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ

Trao giải Cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 6/2019Trao giải Cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tháng 6/2019

GD&TĐ - Với mục đích xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư tưởng và hành động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành GD-ĐT Yên Bái xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.

Hiện thực hóa Chỉ thị

Nhà giáo Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái, cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 30/1/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2019, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-SGDĐT 14/3/2019 để đẩy mạnh triển khai. Điểm nhấn trong Kế hoạch là phát động tổ chức Hội thi “Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên. Không khí học tập và làm theo tư tưởng của Người đã lan tỏa rộng khắp các nhà trường và tạo hiệu ứng hết sức tích cực.

Các cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được mục đích đề ra. Đó là xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư tưởng và hành động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT; qua việc học tập, phát hiện, bồi dưỡng gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình tiên tiến để động viên khuyến khích và nhân rộng trong toàn ngành. Ở các nhà trường, việc hiện thực hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của ngành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của giáo viên và học sinh.

Những kết quả khả quan

Chỉ trong vòng 3 tháng triển khai Kế hoạch (tháng 4, 5, 6/2019), Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái đã thực hiện các nội dung trọng tâm và đạt những kết quả tốt đẹp. Đó là việc tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong ngành GD-ĐT. Tại hội nghị này, các thầy cô giáo đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với ngành GD-ĐT. Từ các cán bộ, giáo viên của ngành, những bài học hay, việc làm đẹp và giá trị thực tiễn từ những câu chuyện của GS Hoàng Chí Bảo sẽ lan tỏa rộng khắp đến 470 cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh.

Hiệu ứng của việc tổ chức Hội thi “Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến 100% cơ sở giáo dục, các phòng GD&ĐT trong toàn tỉnh là hết sức tốt đẹp. Các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành từ lãnh đạo sở, các phòng GD&ĐT, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên toàn ngành tham gia vòng cơ sở, hoàn thành phần thi viết bài thu hoạch. Triển khai vòng thi cụm tại các huyện thị và khối các đơn vị trực thuộc, kết quả 9/9 phòng GD&ĐT của các huyện thị, 2 cụm thi khối đơn vị trực thuộc đã hoàn thành vòng thi cấp phòng và cấp cụm. Tại các vòng thi cụm, 100% các trường cử đội dự với 3 thành viên. Các bài viết tham dự đều cho thấy sự hiểu biết thấu đáo về tư tưởng của Người cũng như nỗ lực làm theo lời Bác dạy.

Giám đốc Sở GD&ĐT Vương Văn Bằng cho biết: Thời gian tới, để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành GD-ĐT, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức Hội thi “Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức cấp tỉnh vào tháng 8/2019. Tại hội thi, Sở GD&ĐT sẽ lựa chọn thí sinh tiêu biểu dự thi Hội thi kể chuyện về Bác do Tỉnh ủy tổ chức. Để lan tỏa rộng khắp phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngành GD-ĐT tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua và cuộc vận động do ngành và địa phương phát động gắn với thực hiện đạo đức nhà giáo và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hà An

Tin tiêu điểm