Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 19/3/2018 12:54

Ngành GD&ĐT Đồng Tháp đưa công tác truyền thông vào tiêu chí thi đua

Ngành GD&ĐT Đồng Tháp đưa công tác truyền thông vào tiêu chí thi đua

GD&TĐ - Truyền thông có ảnh hưởng rất lớn đến mọi vấn đề của xã hội, trong đó có GD&ĐT.  Do vậy, trong thời gian qua, ngành GD&ĐT Đồng Tháp quan tâm thực hiện công tác truyền thông.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục “Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp” trên sóng phát thanh và truyền hình của Đài và chuyên trang “Giáo dục Đồng Tháp” trên báo tỉnh 2 kỳ/tháng.

Tập trung truyền thông theo các nhiệm vụ trọng tâm của ngành từng thời điểm. Tham gia chuyên mục “Đồng hành cùng nhân dân” theo chỉ đạo của UBND tỉnh phát trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đối với các nội dung có liên quan.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn trả lời đầy đủ các cuộc phỏng vấn, trao đổi với báo, đài khi có yêu cầu của các cơ quan thông tin đại chúng. Tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên các báo, đài trong và ngoài tỉnh tác nghiệp, đưa tin về các hoạt động của ngành.

Tham gia các cuộc giao ban với báo chí hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức (nếu được phân công). Chủ động thông tin cho báo chí Trung ương và địa phương về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành và giải quyết “khủng hoảng thông tin” xảy ra tại địa phương.

Tham gia nhóm Viber của Trung tâm Truyền thông giáo dục. Thường xuyên phản ánh các hoạt động của ngành trên nhóm, gửi tin, bài về các gương sáng trong ngành để xem xét, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, công tác truyền thông của ngành tập trung vào các công việc: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW của BCHTW Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 và các biện pháp mang tính “đột phá” của ngành trong từng thời điểm.

Tiếp tục phối hợp thực hiện các chuyên mục và chuyên trang về giáo dục địa phương trên báo, đài của tỉnh. Chuẩn bị các nội dung cung cấp thông tin cho các báo; nội dung các bài tuyên truyền đăng tải trên các báo, đài địa phương và Trung ương. 

Đón tiếp, tạo điều kiện cho phóng viên các cơ quan thông tin đại chúng đến tác nghiệp tại Sở và các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục. Xây dựng mạng lưới truyền thông theo nhóm Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc; tổ chức tập huấn và nâng cao năng lực, hiệu quả truyền thông của ngành. Quản lý các “kênh” thông tin với cán bộ, giáo viên trong ngành và nhân dân (Email; Facebook; Đường dây nóng).

Đặc biệt là đưa công tác truyền thông vào tiêu chí thi đua của ngành.

B.Q.Khiêm