Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 6/12/2017 07:49

Nên đưa đại diện sinh viên vào hội đồng trường

GS Lê Minh Thắng – Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội – phát biểu tại hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học chiều 5/12 GS Lê Minh Thắng – Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội – phát biểu tại hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học chiều 5/12

GD&TĐ - Đây là quan điểm của PGS Lê Minh Thắng – Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội – tại hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học diễn ra chiều 5/12 tại Hà Nội.

Không có đại diện sinh viên trong HĐT, nguy cơ không qua kiểm định quốc tế

Quy định thành viên hội đồng trường tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học có thành phần là sinh viên do Hội sinh viên tổ chức bầu. Đồng tình với điều này, PGS Lê Minh Thắng chia sẻ kinh nghiệm từ Trường ĐH Bách khoa Hà Nội:

Khi Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tham gia kiểm định quốc tế của HCERES, họ có ý kiến ngay là hội đồng trường không có sinh viên. Mặc dù chúng tôi đã trả lời là theo Luật hiện hành, hội đồng trường không có sinh viên, nhưng đã có Bí thư đoàn thanh niên là đại diện.

Tuy vậy, họ cho rằng, Bí thư đoàn thanh niên vẫn là cán bộ trẻ nên không thể đại diện cho sinh viên.

Như vậy, có thể thấy, sinh viên tham gia hội đồng trường là rất quan trọng đối với thế giới. Sinh viên là bên liên quan quan trọng nhất trong trường đại học, cần phải được đóng góp tiếng nói. Cần coi họ là những người có quyền và trách nhiệm tham gia vào quyết nghị những vấn đề phát triển nhà trường.

Nếu không đưa đại diện sinh viên vào thì nguy cơ trường không qua kiểm định quốc tế, trong khi chúng ta đang đặt kế hoạch tăng hạng trong xếp hạng quốc tế.

Theo PGS Lê Minh Thắng, sinh viên vào hội đồng trường không phải chỉ vì bàn đến học phí mà còn là chương trình đào tạo và các ngành đào tạo, các chính sách cho sinh viên, chính sách đảm bảo chất lượng.

“Tôi cho rằng, chúng ta phải đặt niềm tin vào sinh viên, tạo cho họ cơ hội để tham gia vào quá trình phát triển nhà trường.

Sinh viên không còn là học sinh mà đã là những công dân với đầy đủ quyền công dân và ý thức trách nhiệm của mình. Đưa sinh viên vào hội đồng trường cũng chính là làm cho họ nhận thức được đúng và thực hiện trách nhiệm của mình, thể hiện hết năng lực và sự sáng tạo của tuổi trẻ, điều rất cần được khơi dậy trong xã hội hiện nay” – PGS Lê Minh Thắng đưa quan điểm.

Riêng đối với Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, PGS Lê Minh Thắng cho biết, nhà trường đã coi sinh viên là chủ thể, trung tâm của các hoạt động của nhà trường. Sau khi được kiểm định HCRES, trường đã thống nhất quy định đại diện cho sinh viên là thành viên không chính thức trong hội đồng trường, được mời tham dự các phiên họp và đóng góp ý kiến, nhưng không tham gia biểu quyết (tuân thủ luật hiện hành) trong quy chế tổ chức hoạt động của trường vừa được ban hành.

Chọn đại diện của cộng đồng xã hội tâm huyết vào HĐT

Liên quan đến thành phần ngoài trường trong hội đồng trường, theo Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, tỷ lệ 30% trong dự thảo tuy có tăng lên so với luật hiện hành nhưng như vậy là còn ít hơn thế giới (nhiều trường trên thế giới là 50%).

Điều quan trọng là phải chọn những đại diện của cộng đồng xã hội thực sự tâm huyết và có trách nhiệm với nhà trường.

Đó là những lãnh đạo của các doanh nghiệp sử dụng lao động, đặc biệt là các cựu sinh viên thành đạt của trường.

Họ yêu trường và có trách nhiệm với trường, sẵn sàng đóng góp cho hoạt động của nhà trường không vì lợi ích kinh tế, mà đó chính là niềm vinh dự, sự cống hiện cho xã hội, vì nâng cao chất lượng của nhà trường, cũng chính là nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tương lai của họ.

Không những thế họ còn thúc đẩy việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, mở rộng cơ hội tìm kiếm các kênh đầu tư cho nhà trường.

“Điều này chúng tôi nhận thấy rất rõ ở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Những ý kiến của thành viên ngoài trường trong hội đồng trường đã ảnh hưởng tích cực đến các hoạt động của trường. Vì vậy, tôi cho rằng, việc đưa đai diện sinh viên và tăng tỷ lệ thành viên ngoài trường tham gia hội đồng trường như dự thảo hiện nay là việc nên làm” – PGS Lê Minh Thắng chia sẻ.

“Để hội đồng trường có thực quyền, ngoài việc quyết nghị về nhân sự, hội đồng trường cần quyết nghị về vấn đề tài chính... Để quản trị tốt một trường đại học tự chủ, chúng ta nên theo cách quản trị của doanh nghiệp, có thể tham khảo rõ hơn và chi tiết trong luật doanh nghiệp.

Theo đó, Hội đồng trường còn cần Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ. Điều này, một trường ĐH khá gần với Việt Nam là đại học Chulalongkom (Thái Lan) đã thực hiện. Ngoài ra, Hội đồng đại học cũng cần tuân thủ theo quy định như hội đồng trường”.


PGS Lê Minh Thắng

Hiếu Nguyễn