Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 10/10/2013 14:53

NCS Đề án 911 phải nộp học phí trước khi ra nước ngoài

NCS Đề án 911 phải nộp học phí trước khi ra nước ngoài

(GD&TĐ) - Từ năm 2014, nghiên cứu sinh trúng tuyển của Đề án 911 có trách nhiệm đóng học phí trước khi được cử đi đào tạo ở nước ngoài cho Bộ GD&ĐT - đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý lưu học sinh 1 lần đối với toàn bộ thời gian học tập ở nước ngoài.

(GD&TĐ) - Từ năm 2014, nghiên cứu sinh trúng tuyển của Đề án 911 có trách nhiệm đóng học phí trước khi được cử đi đào tạo ở nước ngoài cho Bộ GD&ĐT - Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý lưu học sinh 1 lần đối với toàn bộ thời gian học tập ở nước ngoài.

Đó là một nội dung trong thông tư liên Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT vừa ban hành, hướng dẫn quản lý  tài chính đối với Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” (Đề án 911).

Bộ GD&ĐT sẽ gửi vào kho bạc Nhà nước số thu học phí theo quy định và được sử dụng số thu học phí để trang trải cho các nhiệm vụ quản lý, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn.

Phương thức đào tạo toàn thời gian ở trong nước, thông tư quy định, đối với mức thu học phí, căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu phát triển của ngành đào tạo và phương thức đào tạo (đào tạo toàn bộ thời gian ở trong nước hoặc  đào tạo phối hợp)…, cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh của Đề án 911 được chủ động xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo.

Nghiên cứu sinh của Đề án 911 có trách nhiệm đóng đầy đủ học phí cho cơ sở đào tạo theo định kỳ hằng tháng (tối đa không quá 10 tháng/năm).

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở đào tạo được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án 911 tính trên số nghiên cứu sinh thực tế nhập học trong khuôn khổ chỉ tiêu đào tạo được Bộ GD&ĐT giao và mức chi đối với từng chuyên ngành đào tạo.

Cụ thể, đối với nhóm ngành y dược được hỗ trợ 16 triệu đồng/NCS/năm; nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ  thuật, công nghệ, nông, lâm, thủy sản, thể dục thể  thao, nghệ thuật: 14 triệu đồng/NCS/năm; nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, khách sạn, du lịch và nhóm ngành khác (nằm ngoài các nhóm ngành trên): 10 triệu đồng/NCS/năm. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 3 năm/NCS.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 5/11/2013.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN