Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 22/11/2017 10:23

TP Hồ Chí Minh:

Nâng cao ý thức cảnh giác khi tham gia mạng xã hội

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh công bố thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Giám đốc Bùi Thị Diễm Thu tại Hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngành GD&ĐT thành phố giai đoạn 2017 - 2020.

Trong thông báo này, bà Bùi Thị Diễm Thu yêu cầu cấp ủy, đoàn thể tại cơ quan, đơn vị, trường học nâng cao hơn nữa trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảm đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội. Bảm đảm an ninh trật tự, an toàn cho giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong các hoạt động tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

Tăng cường công tác quản lý nội bộ, phòng ngừa, giải quyết có hiệu quả các hiện tượng mâu thuẫn trong cơ quan, trường học; không để xảy ra hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa; không để các đối tượng phản động, cơ hội chính trị móc nối, lôi kéo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

Phó Giám đốc cũng đề nghị lãnh đạo đơn vị cũng như các tổ chức đoàn thể cần nắm vững tư tưởng, kịp thời nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, nhất là trong quá trình tham gia mạng xã hội và các diễn đàn trên internet.

Phối hợp chặt chẽ với gia đình người học và các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những tiêu cực trong sử dụng internet, trò chơi điện tử có nội dung bạo lực, không lành mạnh với người học.

Lập Phương