Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 22/3/2017 12:07

Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai công bố thông báo kết luận của ông Lê Duy Định - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tại Hội nghị giao ban cụm trường số 3 và số 4 năm học 2016 - 2017, trong đó có các chỉ đạo cụ thể nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017.

Ông Lê Duy Định yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không chủ quan, phải tìm ra những giải pháp quyết liệt, hiệu quả, sử dụng tổng lực từ việc dạy và học, ôn thi, tổ chức thi.

Thủ trưởng các đơn vị phải chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu tất cả các tổ bộ môn, giáo viên và học sinh đăng ký chỉ tiêu thi đua chất lượng bộ môn năm học 2016 - 2017, đăng ký chỉ tiêu tốt nghiệp THPT năm 2017.

Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học trong các tiết dạy chính khóa, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo cho học sinh yếu kém, ôn tập thi THPT quốc gia cho học sinh khối 12.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, chú trọng tổ chức kiểm tra, thi nghiêm túc. Cần quan tâm nhiều hơn công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên; kiểm tra, đánh giá định kỳ phù hợp với năng lực học tập của học sinh. Cần tìm ra nhiều giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng bộ môn, đặc biệt là chất lượng bộ môn của khối 12.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn cụm trường, các đơn vị trong cụm cần hỗ trợ nhau về chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, xây dựng ngân hàng để chung, chia sẻ các nguồn tài liệu học tập…

Quán triệt cho tổ trưởng chuyên môn, giáo viên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm dạy học chính khóa, phụ đạo, ôn tập thi THPT quốc gia, nhất là các môn chất lượng còn thấp.

Rà soát, lập danh sách những học sinh yếu kém, có nguy cơ rớt tốt nghiệp cụ thể theo từng môn, cần quan tâm, động viên, khích lệ, phụ đạo thêm cho các em, có biện pháp để hạn chế điểm thấp và phân công giáo viên giúp đỡ những học sinh này thật cụ thể.

Bên cạnh việc dạy kiến thức, cần dạy kỹ thuật làm bài cho học sinh, nhất là kỹ năng, kỹ thuật làm bài thi trắc nghiệm khách quan. Đối với các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, lần đầu tiên thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, cần chú trọng công tác ôn tập thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trắc nghiệm và rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm.

Thủ trưởng các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra về thực hiện ôn tập thi THPT quốc gia tại đơn vị mình. Các đơn vị có thể phối hợp, hỗ trợ việc ôn tập giữa học viên của các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên với học sinh tại các trường THPT.

Kiểm tra chất lượng học kỳ II theo đề thi chung của Sở GD&ĐT, cần lưu ý, tránh tình trạng học sinh học tủ, dạy thêm học thêm trái quy định, tránh giới hạn bài ôn thi.

Tổ chức thi thử theo quy chế của Bộ GD&ĐT để học sinh làm quen với trường thi, tự tin bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Xây dựng khung ma trận, đề và hướng dẫn chấm đúng quy trình, đảm bảo phản biện đề chính xác, khoa học.

Theo ông Lê Duy Định, tập huấn nghiệp vụ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ tổ chức vào tháng 3, Sở sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu đặt điểm thi THPT quốc gia phù hợp. Các đơn vị cần chủ động xây dựng phương án bố trí chỗ ăn, ở, đi lại cho giám thị nếu đặt điểm thi THPT quốc gia tại trường mình.

Lập Phương

Tin tiêu điểm