Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 5/7/2017 16:32

Nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực GD&ĐT

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đại diện 2 bên ký kết chương trình phối hợp.Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đại diện 2 bên ký kết chương trình phối hợp.

GD&TĐ - Chiều nay (5/9), lễ ký kết chương trình phối hợp công tác và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ GD&ĐT và Tổng cục Thông kê được tổ chức tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm đại diện 2 bên ký kết chương trình phối hợp.

Mục đích của chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực GD&ĐT, đảm bảo tính thống nhất trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê; sử dụng hiệu quả nguồn lực của 2 cơ quan, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành.

Theo đó, hai bên sẽ có những phối hợp trong xây dựng các văn bản về thống kê giáo dục; thực hiện tổng điều tra, điều tra thống kê; chia sẻ thông tin thống kê và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác… Giao Vụ Thống kê xã hội và môi trường của Tổng cục Thống kê và Văn phòng của Bộ GD&ĐT là đơn vị đầu mối của hai cơ quan trong phối hợp công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê.

Khẳng định tầm quan trọng của công tác thống kê, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng cho biết: Thời gian qua, với sự phối hợp, cộng tác hỗ trợ tích cực của Tổng cục Thống kê, công tác thống kê trong ngành GD&ĐT đã góp phần rất lớn vào hoạt động phân tích các chỉ số giáo dục, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý nhà nước về giáo dục của các cấp, các ngành.

Đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo giúp đỡ của Tổng cục Thống kê trong thời gian qua, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng hy vọng, sau chương trình ký kết, sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa hai bên; từ đó nâng cao hiệu quả thống kê trong GD&ĐT; có những kết quả thiết thực giúp cho việc tính toán phân tích các chỉ số thống kê giáo dục được kịp thời, chính xác, phục vụ cho việc hoạch định các chính sách trong giáo dục; đồng thời, thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hiếu Nguyễn