Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 6/6/2017 11:45

Nâng cao chất lượng hoạt động liên kết đào tạo

Các đại biểu tham dự Hội nghịCác đại biểu tham dự Hội nghị

GD&TĐ - Tại Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) vừa diễn ra Hội nghị Liên kết đào tạo, thu hút sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ các Sở GD&ĐT, trường ĐH, CĐ, trung cấp và các trung tâm GDTX trên địa bàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Hội nghị nhằm mục đích tạo sự liên kết giữa các địa phương, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo; bàn phương hướng phát triển liên kết đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý GD; đáp ứng yêu cầu của chương trình GD phổ thông mới và sự nghiệp đổi mới GD&ĐT.

Hội nghị tập trung bàn thảo, thảo luận, đánh giá chất lượng hoạt động liên kết đào tạo, những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên kết đào tạo, bồi dưỡng so với yêu cầu thực tế nghề nghiệp của từng địa phương và đề xuất các giải pháp khắc phục; phương án triển khai chương trình bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý GD phổ thông ở Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên; giới thiệu các chương trình đào tạo, bồi dưỡng mới sẽ thực hiện trong thời gian tới…

Theo PGS.TS Lưu Trang - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), Việt Nam đang trên hành trình hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế khu vực ASEAN và thế giới, việc nâng cao trình độ và chất lượng nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của đất nước.

Để bổ sung và tăng cường đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ năng lực và trình độ thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương, nhất là những địa phương còn khó khăn về nguồn nhân lực, Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) luôn đề cao công tác liên kết, hợp tác về mọi mặt với các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ, TCCN và các trung tâm GDTX, nhằm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ khoa học ở địa phương.

Hội nghị còn tập trung giới thiệu, trao đổi về chương trình phát triển các trường sư phạm, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GD phổ thông. Đây là chương trình có phạm vi tác động đến tất cả các cơ quan quản lý GD và các cơ sở GD trong toàn quốc, nhưng tập trung chủ yếu vào các trường/khoa ĐH sư phạm được lựa chọn tham gia chương trình và Học viện Quản lý GD.

Mục tiêu cụ thể của chương trình là hỗ trợ nâng cao năng lực và phát huy vai trò của các trường ĐH sư phạm chủ chốt trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GD phổ thông; Hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, hoạch định chính sách của cơ quan quản lý GD các cấp; Hỗ trợ các trường ĐH sư phạm chủ chốt trong hoạt động hỗ trợ phát triển chuyên môn của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở GD phổ thông.

Đại Khải

Tin tiêu điểm