Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 16/2/2017 14:29

Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường học

Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP HCM gửi văn bản đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường học.

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp phụ trách các hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại đơn vị. Các chủ đề giáo dục kỹ năng sống phải được thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Trong đó nhà trường cần tăng cường và chú trọng trang bị cho học sinh một số kỹ năng cần thiết như: kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, kỹ năng điều chỉnh và quản lý cảm xúc, kỹ năng tự nhận thức và đánh giá bản thân, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng hợp tác và chia sẻ, kỹ năng đối diện và ứng phó khó khăn trong cuộc sống…

Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp tập huấn về giáo dục kỹ năng sống; quan tâm đến việc trang bị các cơ sở vật chất, phương tiện nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách công tác giáo dục kỹ năng sống tại đơn vị; phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên tư vấn, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên chủ nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống tại đơn vị.

Phối hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống đã được cấp phép hoạt động tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại đơn vị trên cơ sở cấp thiết, phù hợp với từng đối tượng học sinh và có sự đồng thuận từ phía cha mẹ học sinh.

Chú trọng đến việc chỉ đạo thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ sáng tạo,… trong nhà trường; tạo điều kiện về mặt cơ sở vật chất, thời gian, con người và kinh phí hoạt động để các câu lạc bộ trong nhà trường hoạt động hiệu quả nhằm tạo môi trường vui chơi, học tập qua đó trang bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh.

Sở giao Phòng Công tác học sinh sinh viên phối hợp với các phòng ban chuyên môn theo dõi, kiểm tra việc thực hiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống của các cơ sở giáo dục và các đơn vị được cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn thành phố. Phòng GD&ĐT các quận huyện triển khai hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện nghiêm túc và có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Lập Phương