Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 27/7/2017 16:34

Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

Toàn cảnh cuộc họpToàn cảnh cuộc họp

GD&TĐ - Ngày 27/7, Bộ GD&ĐT đã tổ chức họp Ban chỉ đạo Đổi mới Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục. GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã chủ trì cuộc họp. 

Tham dự có các thành viên của Ban chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, đại diện các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ GD&ĐT, lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm, các trường có khoa sư phạm trên phạm vi cả nước.

Theo ông Phạm Hồng Quang, Phó ban thường thực BCĐ, hiệu trưởng Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên, hiện các đơn vị được giao thực hiện các nhóm nhiệm vụ trong công tác đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD đã tích cực đẩy mạnh tiến độ thực hiện. Tuy nhiên một số đơn vị còn chậm trong tiến độ hoàn thiện và ban hành các chuẩn nghề nghiệp; sự phối hợp giữa các đơn vị được Bộ trưởng giao với Dự án phát triển Giáo dục THPT giai đoạn 2 để sử dụng kết quả nghiên cứu còn hạn chế; Chương trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên các trường sư phạm đặc thù còn chậm đổi mới, chưa gắn với những đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông...

 GS.TS Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Để duy trì, phát triển giáo dục một cách toàn diện và tạo ra những sản phẩm một cách tốt nhất, chúng ta phải bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ nhà giáo. Điều này cũng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các sản phẩm giáo dục của chúng ta phải luôn được bồi dưỡng, cập nhật thường xuyên. Sắp tới chúng ta đổi mới dịch vụ công đó là thách thức song cũng chính là cơ hội vàng buộc các thầy cô và các nhà quản lý giáo dục phải tích cực đổi mới.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, để thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQLGD đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới cần xác định rõ các nội dung đào tạo bồi dưỡng, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giáo dục để tổ chức thực hiện có kết quả công tác đào tạo bồi dưỡng; Chuẩn bị tốt đội ngũ giáo viên theo cơ cấu các môn học ở từng cấp học với yêu cầu: Đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và năng lực nghề nghiệp.Trong đó tập trung đào tạo và bồi dưỡng đối với những môn học còn thiếu và bồi dưỡng bổ sung, cập nhật những kiến thức, năng lực mới cho nhà giáo và CBQLGD; Giúp các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở đào tạo giáo viên, các cơ sở giáo dục và các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Minh Châu