Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 1/1/2018 15:15

Nâng cao chất lượng dịch vụ công lĩnh vực GD&ĐT

Nâng cao chất lượng dịch vụ công lĩnh vực GD&ĐT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Đắk Nông báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh lựa chọn dịch vụ công lĩnh vực GD&ĐT để tiến hành điều tra, khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công

Về xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, hiện tại, Sở GD&ĐT đã, đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và các văn bản triển khai Nghị quyết này.

Việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và văn bản triển khai các Nghị quyết, Quyết định trên nhằm mục tiêu là đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Lập Phương