Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 16/9/2017 20:45

Nam Định: Lưu ý về dạy học 2 buổi/ngàv từ năm học 2017 - 2018

Nam Định: Lưu ý về dạy học 2 buổi/ngàv từ năm học 2017 - 2018

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định yêu cầu các trường có đủ điều kiện và nhu cầu triển khai dạy học 2 buổi/ngày thực hiện theo công văn 7291/BGDĐT ngày 1/11/2010 của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ mục đích, nguyên tắc và yêu cầu đối với việc tố chức dạy 2 buổi/ngày. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức về dạy học 2 buổi/ngày, tạo sự đồng thuận trong cán bộ quản lý, GV, HS và cha mẹ HS; xây dựng kế hoạch dạy 2 buổi/ngày.

Về kinh phí, Sở GD&ĐT lưu ý: Các trường trung học có thể huy động sự hỗ trợ của ngân sách, sự đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh để tăng cuờng cơ sở vật chất hoặc trả tiền dạy thêm giờ, dạy thỉnh giảng.

Trong trường hợp cần huy động sự đóng góp của phụ huynh học sinh để trả tiền dạy thêm giờ và dạy thỉnh giảng thì mức thu không quá mức quy định tại Quyết định 16/2013/QĐ-ƯBND và phải có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Việc thu và sử dụng kinh phí phải đảm bảo các nguyên tắc thu bù chi và các qui định về quản lý tài chính hiện hành.

Các đơn vị đã triển khai dạy 2 buổi/ngày không tổ chức dạy thêm học thêm hoặc lợi dụng việc dạy 2 buổi/ngày để tăng số buổi dạy thêm học thêm.

Lập Phương