Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 23/10/2017 10:36

Nam Định lưu ý triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định hướng dẫn công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018, trong đó có những lưu ý trong triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai tập huấn về yêu cầu, quy trình tự đánh giá, kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá cho lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đội ngũ kiểm định viên. Các cơ sở giáo dục triển khai tập huấn tự đánh giá về yêu cầu, quy trình tự đánh giá, kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá tới tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và quy trình trước khi triển khai tự đánh giá.

Mỗi năm một lần, tất cả các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh phải triển khai tự đánh giá theo tiêu chuẩn quy định, đảm bảo đánh giá đúng thực trạng, tôn trọng thực tế; huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tự đánh giá.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý triển khai tự đánh giá theo đúng quy trình: Thành lập hội đồng tự đánh giá; xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá; xây dựng kế hoạch tự đánh giá; thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng; đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí; viết báo cáo tự đánh giá; công bố báo cáo tự đánh giá.

Kế hoạch cải tiến chất lượng phải có tính khả thi, nêu rõ những điều kiện thực hiện và thời gian dự kiến hoàn thành kế hoạch.

Để nâng cao chất lượng tự đánh giá của các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT huy động đội ngũ kiểm định viên và lãnh đạo các đơn vị đã được tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm 2017 tham gia tư vấn, giúp đỡ các cơ sở giáo dục trong quá trình triển khai tự đánh giá.

Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra chéo các đơn vị trực thuộc. Các trường THPT, TT GDTX thực hiện kiểm tre chéo giữa các đơn vị theo kế hoạch của Sở GD&ĐT. Sở GD&ĐT triển khai kiểm tra công tác tự đánh giá của các đơn vị.

Lập Phương

Tin tiêu điểm