Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 20/1/2017 13:07

Nam Định kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

Nam Định kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nam Định vừa có văn bản số 71/SGDĐT-GDCN&TX chấn chỉnh việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị về tổ chức dạy học, thi cấp chứng chỉ tin học/ứng dụng CNTT cho mọi đối tượng người học: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2014-BTTT; thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

Đối với các khóa đào tạo để cấp chứng chỉ tin học đã triển khai trước ngày 10/8/2016 vẫn tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C, cho đến khi kết thúc.

Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

Đối với khóa đào tạo tin học thực hiện từ ngày 10/8/2016: Giám đốc các trung tâm GDTX, trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức xây dựng chương trình, lựa chọn giáo trình, tài liệu đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định mới, báo cáo Sở GD&ĐT xét duyệt trước khi thực hiện.

Việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT: Hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị nào có chức năng của trung tâm sát hạch để tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT. Cơ sở giáo dục có nhu cầu bổ sung chức năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT làm thủ tục theo quy định.

Về việc tổ chức học, kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên: Việc học tập, bồi dưỡng để đạt trình độ ngoại ngữ, tin học cho giáo viên thực hiện nghiêm túc theo công văn số 6261/BGD ĐT-NGCBQLGD.

Trong khi chờ chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ và thời hạn áp dụng, chỉ có những chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ của 10 đơn vị đã được Bộ GD&ĐT công nhận tại các thông báo số 826/TB-BGD ĐT mới có giá trị trong việc thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Lập Phương

Tin tiêu điểm