Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 30/6/2019 15:32

Năm 2019, Trường ĐH Giáo dục đào tạo 6 ngành mới

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Trong năm 2019, ngoài 6 ngành đào tạo giáo viên truyền thống (Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Lịch sử), Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) triển khai đào tạo 6 ngành mới ở bậc cử nhân.

Các ngành mới gồm: Quản trị Trường học, Quản trị Công nghệ Giáo dục, Quản trị chất lượng Giáo dục, Tham vấn học đường, Khoa học Giáo dục và Sư phạm Khoa học Tự nhiên.

Chỉ tiêu nhóm ngành/ngành theo từng phương thức tuyển sinh cụ thể như sau:

STT

Nhóm ngành/Ngành học

Chỉ

tiêu

Thi THPTQG

Phương thức khác

Ghi chú

- Nhóm ngành:Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên,

- Mã nhóm ngành:GD1

200

187

13

Chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa trên kết quả tổ hợp các môn thi THPT Quốc gia không ít hơn 93% tổng chỉ tiêu.

- Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh không quá 1% tổng chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không quá 5% tổng chỉ tiêu.

1

Sư phạm Toán

90

 

 

2

Sư phạm Vật lý

10

 

 

3

Sư phạm Hóa học

10

 

 

4

Sư phạm Sinh học

10

 

 

5

Sư phạm Khoa học Tự nhiên

80

 

 

- Nhóm ngành:Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử,

- Mã nhóm ngành:GD2

100

94

6

1

Sư phạm Ngữ Văn

90

 

 

2

Sư phạm Lịch sử

10

 

 

- Nhóm ngành;Khoa học giáo dục,

- Mã nhóm ngành: GD3

275

260

15

Chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa trên kết quả tổ hợp các môn thi THPT Quốc gia không ít hơn 93% tổng chỉ tiêu.

- Xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh không quá 1% tổng chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không quá 5% tổng chỉ tiêu.

1.

Quản trị trường học

55

 

 

2.

Quản trị Công nghệ giáo dục

55

 

 

3.

Quản trị chất lượng giáo dục

55

 

 

4.

Tham vấn học đường

55

 

 

5.

Khoa học giáo dục

55

 

 

Tổng cộng

575

541

34

 

Đối với đào tạo sau đại học, song song với việc đào tạo 3 chuyên ngành tiến sĩ (Quản lý giáo dục, Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên) và đào tạo thạc sĩ 6 chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn và Quản lý giáo dục, Trường ĐH Giáo dục đang triển khai đào tạo 4 chuyên ngành khoa học giáo dục mới ở Việt Nam như: Tham vấn học đường, Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Quản trị trường học, Đo lường và Đánh giá trong giáo dục.

Dự kiến trong đợt 2 năm 2019, trường này sẽ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Lý luận, Phương pháp và Công nghệ dạy học. Đây là những ngành/chuyên ngành mới, đáp ứng với nhu cầu xã hội, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới và xu thế phát triển khoa học- công nghệ, đặc biệt là công nghệ giáo dục 4.0.

 Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội áp dụng mô hình đào tạo giáo viên tiên tiến trên thế giới để triển khai mô hình đào tạo a + b. Trong mô hình này, khối kiến thức chung và khối kiến thức về khoa học cơ bản được tổ chức đào tạo tại các trường đại học thành viên của ĐHQG Hà Nội. Trường ĐHGD tổ chức đào tạo khối kiến thức Khoa học giáo dục – sư phạm.

Hải Bình

Tin tiêu điểm