Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 19/1/2019 18:35

Năm 2018, vượt nhiều thách thức đạt kết quả tích cực ở tất cả các cấp học

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Hội nghịBộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại Hội nghị

GD&TĐ - Chiều nay (19/1), Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ năm 2019. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có các Thứ trưởng: Nguyễn Thị Nghĩa, Lê Hải An, Nguyễn Văn Phúc.

Thực hiện “3 rõ”

Theo Báo cáo của cơ quan Bộ GD&ĐT, năm 2018 là năm đầu tiên, Bộ GDĐT có kế hoạch chi tiết triển khai từng nhiệm vụ cụ thể của 21 đơn vị thuộc Bộ, trong đó thực hiện “3 rõ”:

Thứ nhất là rõ việc, trong đó rõ sản phẩm của nhiệm vụ, nội dung cần triển khai để hoàn thành sản phẩm, tiến độ thực hiện sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối cùng của từng việc;

Thứ hai, rõ người, trong đó giao “người theo việc” bảo đảm hiệu quả, gồm 2 nhóm: thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 2077/QĐ-BGDĐT của các đơn vị quản lý nhà nước, chỉ rõ người phối hợp, các đơn vị trực thuộc Bộ như: Chương trình ETEP, Dự án RGEP, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Viện Nghiên cứu thiết kế trường học, Văn phòng Chương trình khoa học giáo dục cấp quốc gia, Văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực thực hiện vai trò hỗ trợ giúp các vụ, cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước;

Thứ ba là rõ nguồn lực, trong đó về nhân lực cần bố trí, sắp xếp cho phù hợp, tránh tình trạng có đơn vị có nhiều việc nhưng thiếu người; về nguồn lực tài chính, có việc đơn vị phải chủ động làm theo chức năng, nhiệm vụ, có việc nếu khó cần đề xuất kinh phí để thực hiện...

 Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019 Bộ GDĐT xác định tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế trong đó tập trung tiếp thu, chỉnh lý và trình Quốc hội dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), ban hành kịp thời theo quy định các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Giáo dục đại học.

Đồng thời củng cố công tác thanh tra; khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về GD-ĐT mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc; các nhiệm vụ triển khai theo tiến độ do Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giao; các nhiệm vụ cần ưu tiên tập trung giải quyết theo đặc thù của từng đơn vị... 

GD-ĐT đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực 

Đoàn kết và đổi mới

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: năm 2018 đi qua với nhiều cảm xúc. Nhiều khó khăn, thách thức chúng ta đã vượt qua và đã đạt được nhiều kết quả tích cực ở tất cả các cấp học.

Theo Bộ trưởng, năm 2018 cũng là năm chúng ta hoàn thành 100% các nhiệm vụ Chính phủ giao. Đây cũng là năm chúng ta đã có những cố gắng rất lớn để hoàn thành việc xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bước sang năm 2019, Bộ trưởng đề nghị cần tập trung một số nhiệm vụ trong tâm là: Thứ nhất, tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch và triển khai kế hoạch.

Thứ hai, làm tốt công tác cán bộ. Thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng. Tuy nhiên, vị trí nào cần bổ sung cán bộ, công chức thì vẫn phải đáp ứng hợp lý, linh hoạt.

Ngoài ra, cần thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức theo hướng, tăng cường năng lực cho công việc. Đồng thời thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ sau quy hoạch.

Thứ ba, cần xây dựng môi trường làm việc thân thiện, thực hiện tốt quy chế làm việc cơ quan và thực hiện các quy định về văn hóa công sở.

Thứ tư, cần thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Công tác thi đua phải thực chất. Theo đó, cần ghi nhận, biểu dương và động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng trong công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2019 chúng ta tiếp tục cùng nhau đoàn kết, vươn tới khát vọng của sự thành công. Do đó, cần tạo không khí vui vẻ, đoàn kết và sự chia sẻ, hỗ trợ với nhau trong công việc để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đổi mới của ngành. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông nội bộ nhằm lan tỏa những thông tin tích cực trong cơ quan và ra ngoài xã hội.

Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi, Bộ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức Bộ GD&ĐT.

Minh Phong

Tin tiêu điểm