Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 12/1/2018 16:41

Khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp:

Minh bạch hóa kết quả đào tạo

Minh bạch hóa kết quả đào tạo

GD&TĐ - Thời gian qua, những thông tin về tỷ lệ thất nghiệp của nhóm lao động có trình độ đại học trở lên giảm mạnh. Đây là tín hiệu đáng mừng đặc biệt là đối với các trường trong nỗ lực gắn đào tạo với thị trường lao động.

Trong đó, Trường Đại học Giao thông Vận tải là một trong những cơ sở đào tạo đã có nhiều cố gắng nhằm tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận với việc làm tốt nhất sau tốt nghiệp.

Cần phải có những giải pháp đồng bộ

Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, những tín hiệu đáng mừng về thị trường lao động sau tốt nghiệp của sinh viên cho thấy, các trường đã nỗ lực hơn nhiều không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn là cách tiếp cận với doanh nghiệp và người sử dụng lao động.

Số việc làm đã được tạo ra nhiều hơn, doanh nghiệp có nhiều nguồn tuyển dụng, tỷ lệ có việc làm cho người lao động, nhất là lao động đã qua đào tạo đại học cũng giúp việc tuyển sinh các trường thuận lợi hơn khi người học nhìn thấy cơ hội có việc làm sau tốt nghiệp thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, để cải thiện tình trạng này tốt hơn nữa chúng ta cũng cần làm tốt công tác dự báo nhu cầu và quy hoạch nguồn nhân lực gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thêm nữa, cũng cần thay đổi các biện pháp quản lý giáo dục, đó là việc cần thiết phải triển khai hệ thống kiểm định các cơ sở giáo dục đại học, cũng như việc ban hành khung trình độ quốc gia tương thích với khung trình độ tham chiếu của khu vực để làm cơ sở xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp.

Một việc tối quan trọng nữa là để sinh viên tốt nghiệp có tính cạnh tranh trên thị trường lao động, sinh viên cần được rèn luyện kỹ năng tham gia thị trường lao động hiện đại, kỹ năng thích ứng với mọi biến động trong môi trường làm việc, sự linh hoạt để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của từng doanh nghiệp, ngành sản xuất và đặc biệt là khả năng giao tiếp ngoại ngữ đang còn rất hạn chế.

Hướng đến trách nhiệm với người học

Trong số các trường đại học nỗ lực cao trong việc tìm kiếm việc làm cho sinh viên của mình sau tốt nghiệp, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã thực hiện bài bản việc khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp một cách thường xuyên, nhằm hoàn thiện hệ thống theo dõi, giám sát tỷ lệ có việc làm của người học sau khi tốt nghiệp.

Đồng thời cũng là một kênh thông tin để nhà trường minh bạch hóa kết quả đào tạo, chất lượng đào tạo với xã hội, doanh nghiệp sử dụng lao động và người học. Việc có được những thông tin chính xác về việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên sẽ giúp xây dựng kế hoạch, điều chỉnh tăng giảm chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Long – Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải: Từ năm 2016, trường đã ban hành quy định về việc khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Trường tiến hành khảo sát sinh viên sau tốt nghiệp từ năm 2012 - 2016 thông qua phần mềm theo địa chỉ: alumni.utc.edu.vn.

Mới đây, thực hiện Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH về việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp, nhà trường đã tiến hành khảo sát sinh viên tốt nghiệp các khóa 52, 53, 54 tại cả 2 cơ sở TP Hà Nội và TPHCM, trên 28 mã ngành đào tạo, với yếu tố vùng miền, giới tính. Kết quả cho thấy, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của trường là rất tốt.

Căn cứ vào kết quả khảo sát việc làm của sinh viên nhà trường đã thực hiện việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề đào tạo năm 2018. Đồng thời lên kế hoạch đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm trong những năm tiếp theo.

Hạ An