Bản in

Giáo dục

Chủ Nhật, 19/11/2017 09:20

Hải Dương:

Lưu ý về sửa đổi quy định nhận nguồn viện trợ trong nhà trường

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hải Dương hướng dẫn việc xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu và sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 2082/HD-LN của liên Sở GD&ĐT - Tài chính về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; quản lý thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu các cơ sở giáo dục chấp hành đầy đủ các nội dung, yêu cầu công văn số 5031/BGDĐT - KHTC ngày 27/10/2017 của Bộ GD&ĐT.

Bãi bỏ toàn bộ các nội dung quy định tại mục 6, phần VI, hướng dẫn số 2082/HD-LN và mục này được sửa đổi, bổ sung như sau:

“6. Các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng:

Ngoài các khoản thu đã nêu ở trên, các cơ sở giáo dục được phép tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng của các tổ chức, cá nhân bằng tiền hoặc hiện vật (gọi chung là các khoản tài trợ).

Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ GD&ĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.”

Thời gian thực hiện sau 15 ngày kể từ ngày Công văn này được ký ban hành.

Lập Phương