Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 15/3/2018 14:05

Lưu ý tuyển sinh vào Học viện Biên phòng năm 2018

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Năm 2018, Học viện Biên phòng xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia. Học viện tuyển thí sinh nam trong cả nước.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương).

Trong xét tuyển đợt 1, học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường.

Điểm trúng tuyển theo chỉ tiêu của tổ hợp xét tuyển và theo khu vực: Phía phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra; phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào, xác định đến từng quân khu.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, tiếng Anh có điểm thi môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không qúa 5% và chỉ tiêu tuyển thẳng thí sinh diện 30a không quá 3% tổng chỉ tiêu của từng miền hoặc từng quân khu. Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP, học viện sẽ công bố chỉ tiêu và các tiêu chí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển sẽ trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh. Học viện tuyển 5 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

Chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển Học viện Biên phòng cụ thể như sau:

4

HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

BPH

 

 

245

 

- Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội

- ĐT: 0243 383 0531

- Website: http://www.hvbp.edu.vn

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

 

a)

Ngành Biên phòng

 

7860214

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

204

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

92

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

 

76

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

 

16

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)

 

 

 

8

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

 

7

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

 

1

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

 

 

 

28

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

 

23

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

 

05

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

 

 

 

35

 

+ Thí sinh tổ hợp C00

 

 

 

29

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

 

06

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

 

 

 

41

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

 

34

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

 

07

b)

Ngành Luật

 

7380101

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

41

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

 

18

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

 

15

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

 

03

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)

 

 

 

02

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

 

01

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

 

01

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

 

 

 

06

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

 

05

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

 

01

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

 

 

 

07

 

+ Thí sinh tổ hợp C00

 

 

 

06

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

 

01

 

- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

 

 

 

08

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

 

07

 

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

 

01

Lập Phương

Kim trúc (28/10/2018 13:02:53 PM)

Học viện Biên phòng có tuyển nữ không ạ