Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 3/7/2018 13:41

Hòa Bình:

Lưu ý thực hiện quy định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi văn bản số 1134/SGDĐT-TCCB tới các đơn vị trực thuộc Sở về thực hiện quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý.

Theo văn bản này, trong những năm qua, một số đơn vị trực thuộc Sở thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chưa làm kịp thời theo hướng dẫn về bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đã đủ nhiệm kỳ 5 năm.

Để công tác luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý được thực hiện đúng quy trình, cán bộ quản lý có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo các chức danh lãnh đạo khi được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở quán triệt các văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với cán bộ quản lý, cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Thủ trưởng các đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ quản lý đã được bổ nhiệm, cán bộ thuộc diện quy hoạch còn thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, rà soát thời gian bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện, biểu mẫu báo cáo gửi về Sở trước ngày 15/7/2018 để tổng hợp.

Lập Phương