Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 22/2/2017 18:07

Lưu ý đánh giá học sinh tiểu học

Lưu ý đánh giá học sinh tiểu học

GD&TĐ - Đây là một nội dung trong hướng dẫn nội dung trọng tâm trong học kỳ 2 năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT Sóc Trăng với giáo dục tiểu học.

Theo hướng dẫn này, Sở GD&ĐT lưu ý giáo viên có sự nhận xét đều đặn cho học sinh nhằm đảm bảo tốt sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường.

Giáo viên có biện pháp cụ thể giúp đỡ học sinh kịp thời; tổ chức, giúp học sinh tự sửa sai, tránh sửa sai hộ cho học sinh trên các sản phẩm của học sinh. Lời nhận xét trên vở hoặc trên sản phẩm phải thật sự giúp học sinh biết tự khắc phục để tiến bộ ở các bài sau.

Hiệu trưởng các trường cần hết sức chính xác và trách nhiệm khi quyết định việc lên lớp hoặc ở lại lớp đối với học sinh đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học.

Giáo viên chủ nhiệm là người ghi vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục do giáo viên chủ nhiệm dạy nhiều môn, có thời gian gần gũi học sinh hơn, nhận thấy rõ được sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh.

Tuy nhiên, trong quá trình dạy học của các giáo viên không làm công tác chủ nhiệm, các giáo viên này cũng phải theo dõi, chịu trách nhiệm đánh giá quá trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học sinh đối với môn mình dạy, hoạt động giáo dục theo quy định để phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thực hiện việc đánh giá học sinh.

Nếu kết quả bài kiểm tra cuối kì I và cuối năm học bất thường, có sự chênh lệch so với đánh giá thường xuyên, nhà trường tổ chức kiểm tra lại và ghi điểm kiểm tra của lần sau cùng.

Môn học nào học sinh được tham gia học tập sẽ tham gia đánh giá, xét hoàn thành chương trình lớp học và xét khen thưởng.

Lập Phương