Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 1/11/2017 17:00

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Lưu ý các yêu cầu khi tổ chức dạy học, dự giờ và đánh giá

Lưu ý các yêu cầu khi tổ chức dạy học, dự giờ và đánh giá

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu hướng dẫn các đơn vị trong việc đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên bậc trung học từ năm học 2017-2018; trong đó đưa ra các yêu cầu khi tổ chức dạy học, dự giờ và đánh giá. 

Cụ thể, khi dự giờ cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập với yêu cầu như sau:

Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên".

Báo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động.

Sở GD&ĐT nhấn mạnh: Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, quá trình dạy học là quá trình tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh.

Đánh giá giờ dạy là đánh giá hiệu quả hoạt động học của học sinh, qua đó đánh giá vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng trong hoạt động dạy của giáo viên.

Lập Phương