Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 24/12/2018 14:52

Lồng ghép nội dung kiểm tra về đạo đức nhà giáo ít nhất 2 lần/năm học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT An Giang vừa có văn bản gửi các đơn vị yêu cầu tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Theo văn bản này, thời gian qua, cùng với nhiều hoạt động giáo dục tích cực, ngành GD&ĐT đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, nhiều tấm gương sáng trong đội ngũ thầy cô giáo tận tụy với nghề nghiệp, vượt lên những khó khăn, hết lòng vì học sinh.

Dù ngành đã có quy định, có nhiều văn bản nhắc nhở triển khai tổ chức thực hiện, tuy nhiên, ở một vài nơi vẫn còn hiện tượng cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Trước tình hình trên, cần phải tăng cường công tác quản lý và giáo dục không để việc vi phạm đạo đức nhà giáo xảy ra trong ngành GDĐT.

Sở GD&ĐT An Giang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; giúp đỡ kịp thời các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và công tác; cam kết trong nhà trường, trong cơ quan quản lý giáo dục không có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo.

Chú trọng việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhà giáo; hỗ trợ tư vấn về tâm lý có liên quan đến hoạt động sư phạm của nhà giáo.

Nêu cao tính gương mẫu trong đội ngũ nhà giáo về lối sống, đạo đức trong mọi sinh hoạt, mọi lúc, mọi nơi; chú ý về hành vi ứng xử, lời nói, hành động đúng. Giữ vững kỷ cương trường học. Tuyên dương các gương điển hình, gương sáng về đạo đức nhà giáo, định kỳ tổ chức các hoạt động tôn vinh các nhà giáo và các điển hình tiên tiến.

Tăng cường công tác kiểm tra và lồng ghép nội dung kiểm tra về đạo đức nhà giáo đối với cơ sở (ít nhất 02 lần/năm học/đơn vị trực thuộc).

Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra thường xuyên tại đơn vị; trao đổi thông tin, kịp thời về việc vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời giải quyết nhanh các phản ảnh, khiếu nại, tố cáo các vi phạm về đạo đức nhà giáo theo thẩm quyền;

Các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời, theo đúng quy định của nội quy, quy chế, pháp luật và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo đơn vị, các tổ chức liên quan có nhà giáo, cán bộ quản lý vi phạm đạo đức nhà giáo.

Lập Phương

Tin tiêu điểm