Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/11/2017 18:43

Khánh Hòa:

Lồng ghép câu hỏi dạng PISA trong kiểm tra học kỳ

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Khánh Hòa hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các trường THPT, các trung tâm GDTX&HN, Trung tâm Kỹ thuật Tổng họp - Hướng nghiệp Khánh Hòa và các trường CDD, TC nghề trong tỉnh kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018.

Cấp THCS, Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra chung các môn: Toán, Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh và Vật lý cho khối lớp 9. Các môn còn lại của khối lớp 9 và tất cả các môn của các khối lớp 6, 7, 8, Sở GD&ĐT giao cho các phòng GD&ĐT tổ chức ra đề kiểm tra theo đúng quy định của khung chương trình.

Các môn Toán, Ngữ văn, Hóa học và Vật lý của khối lớp 9 được kiểm tra bằng hình thức tự luận. Môn Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức viết và trắc nghiệm khách quan (không kiểm tra các kỹ năng nghe, nói), trong đó trắc nghiệm khách quan chiếm tỉ lệ 80%.

Đối với khối lớp 12: Các đơn vị cho học sinh đăng ký dự kiểm tra bài Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Sở GDĐT ra đề kiểm tra chung các bài kiểm tra: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.

Đối với các khối lớp 10, 11: Sở GD&ĐT giao cho các đơn vị tổ chức ra đề kiểm tra theo đúng quy định của khung chương trình.

Hình thức các bài kiểm tra chung của Khối lớp 12: Các bài kiểm tra Toán, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội được kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm khách quan, bài kiểm tra Ngữ văn kiểm tra bằng hình thức tự luận.

Nhằm mục đích tiếp cận đổi mới công tác thi của Bộ GD&ĐT trong năm học 2017-2018, đề kiểm tra cần chú ý đến việc định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá theo năng lực, lồng ghép câu hỏi dạng PISA để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

Lịch kiểm tra khối 9 và 12 vào ngày 29 và 30/12/2017. Nội dung đề kiểm tra thuộc chương trình của học kỳ I đến hết tuần thực học thứ 14.

Lập Phương