Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 24/2/2016 16:30

Lào Cai: Yêu cầu dừng thu một số khoản thu vô lý

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở G D&ĐT Lào Cai yêu cầu một số cơ sở giáo dục dừng thu từ tháng 2/2016 đối với các khoản tiền không được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thống nhất trong Hội đồng giáo dục: Tiền trực nhật lớp, tiền lao động, tiền chăm sóc cây cảnh...

Nội dung này được ghi trong Kết luận thanh tra về công tác quản lý, tổ chức dạy thêm, học thêm và quản lý, sử dụng các khoản thu năm học 2015 - 2016 Sở GD&ĐT vừa công bố.

Theo kết luận này, các trường cơ bản đã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và quán triệt tới cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh các quy định về dạy thêm, học thêm; thành lập tổ chức tư vấn và đã tổ chức tư vấn cho học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm; được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường và thực hiện đầy đủ quy định về cơ sở vật chất, nội dung, chương trình dạy học và một số quy định khác.

Một số trường không triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các quy định về dạy thêm học thêm đến cha mẹ học sinh, không tổ chức ký cam kết đối với giáo viên về việc không tổ chức và tham gia dạy thêm sai quy định. Một số trường vi phạm việc tổ chức dạy phụ đạo, ôn tập...

Qua thanh tra, Sở GD&ĐT cũng phát hiện trường hợp dạy thêm không có giấy phép hoạt động, không có kế hoạch tổ chức dạy thêm học thêm, biên bản thỏa thuận giữa bà Du với phụ huynh học sinh và không có giáo án dạy thêm.

Ngoài ra, một số trường trên địa bàn tổ chức thu học phí không đúng quy định. Một số trường không có văn bản thỏa thuận và thống nhất với cha mẹ học sinh từng khoản thu thỏa thuận; một số trường triển khai một số khoản thu chưa được Sở GD&ĐT hướng dẫn.

Kiến nghị xử lý: Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa, huyện Văn Bản tự kiểm điểm về công tác chỉ đạo, kiểm tra, xử lý để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm nêu trên và chỉ đạo Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS được thanh tra trên địa bàn kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm như nêu trong kết luận.

Với trường chi không đúng nội dung thỏa thuận cần trả lại tiền cho cha mẹ học sinh.

Dừng thu từ tháng 2/2016 đối với các khoản tiền không được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thống nhất trong Hội đồng giáo dục: Tiền trực nhật lớp, tiền lao động, tiền chăm sóc cây cảnh...

Lập Phương