Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 13/6/2019 16:37

Lào Cai: 6.251 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019

Hội đồng thi tỉnh Lào Cai có 18 điểm.Hội đồng thi tỉnh Lào Cai có 18 điểm.

GD&TĐ - Năm 2019 Hội đồng thi tỉnh Lào Cai có 18 điểm: Thành phố Lào Cai 04 điểm; huyện Sa Pa, Si Ma Cai có 01 điểm, các huyện còn lại mỗi huyện có 02 điểm thi, 6.251Số thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia và 269 phòng thi.

Mới đây, Sở GD&ĐT Lào Cai đã chính thức thông tin về công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại cụm thi tỉnh Lào Cai.

Theo đó về quy mô, năm 2019 Hội đồng thi tỉnh Lào Cai có 18 điểm: Thành phố Lào Cai 04 điểm; huyện Sa Pa, Si Ma Cai có 01 điểm, các huyện còn lại mỗi huyện có 02 điểm thi. Số thí sinh đăng ký dự thi 6.251, số phòng thi 269.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đến nay đã hoàn tất. Sở GD&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt phương án thi; thành lập Ban chỉ đạo thi THPT tỉnh Lào Cai năm 2019;

Ban chỉ đạo thi đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; tổ chức họp ngày 16/5/2019 đánh giá công tác chỉ đạo thi THPT năm 2018 và triển khai công tác chỉ đạo thi THPT năm 2019.

Công tác ôn tập được tổ chức hiệu quả. 

Ngành GD&ĐT Lào Cai hoàn thành tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia cho Lãnh đạo và cán bộ CNTT, phụ trách công tác hồ sơ của các trường THPT và các Trung tâm GDTX trong toàn tỉnh; Các đơn vị triển khai tập huấn cho cán bộ GV và HS.

Mặt khác, đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình các môn học, đánh giá xếp loại học sinh theo Quy chế; tổ chức hiệu quả công tác ôn tập chuẩn bị kiến thức kỹ năng cho học sinh; tổ chức thi thử các môn thi THPT quốc gia theo định dạng đề thi minh họa của Bộ GDĐT.

Hoàn thành đăng ký dự thi, tổ chức kiểm tra chéo các đơn vị dự thi, rà soát chia thí sinh về các điểm thi, sắp xếp phòng thi;

Ráo riết chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện phục vụ kỳ thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới, đảm bảo an toàn cho kỳ thi: phòng thi, phòng làm việc;

Camera giám sát tại các Điểm thi, điểm chấm thi; tủ bảo quản đề thi, bài thi; điện thoại cố định, máy tính, máy photo... chuẩn bị địa điểm in sao đề, địa điểm chấm thi và các điều kiện khác để tổ chức kỳ thi.

Đã thành lập Hội đồng thi, Hội đồng thi đã họp phiên toàn thể phân công nhiệm vụ triển khai công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2019; đã xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức kỳ thi, kế hoạch phối hợp giữa Sở GD&ĐT với Học viện Ngân hàng, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái; các Ban công tác của Hội đồng thi được thành lập và triển khai công việc theo đúng lộ trình, kế hoạch;

Cùng đó, cũng chủ động xây dựng phương án, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, Học viện Ngân hàng, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái để chuẩn bị đủ điều kiện, lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi; về tổ chức coi thi luôn đảm bảo số lượng tại từng Điểm thi 50% là cán bộ, giảng viên của Học viện Ngân hàng và trường CĐSP Yên Bái.

Đã xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi; Giám đốc Sở GD&ĐT đã ký ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thi có đầy đủ thành phần theo qui định.

Đức Trí