Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 21/9/2019 13:01

Lạng Sơn: Đẩy mạnh dạy Tin học cấp Tiểu học

Đảm bảo để hoc sinh ở tất cả các điểm trường được học Tin học. Đảm bảo để hoc sinh ở tất cả các điểm trường được học Tin học.

GD&TĐ -Sở GD&ĐT Lạng Sơn vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị giáo dục tổ chức dạy học môn Tin học và thực hiện giáo dục tin học ở cấp tiểu học từ năm học 2019-2020.

Theo đó, ngành GD&ĐT Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, thực hiện theo công văn số 1819/SGDĐT-GDTH của Sở GD&ĐT.

Chỉ đạo tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn theo CT GDPT 2006 ở các trường TH, trường có lớp TH dạy học 2 buổi/ngày với thời lượng 70 tiết/lớp/năm học.

Tăng số lượng trường, lớp, HS lớp 3, lớp 4, lớp 5 được học môn Tin học, đồng thời tăng cường các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học.

Tiếp tục triển khai bộ tài liệu Hướng dẫn học Tin học lớp 3, lớp 4, lớp 5 của NXB Giáo dục Việt Nam vào dạy học môn Tin học cấp TH theo công văn hướng dẫn số 1819/SGDĐT-GDTH của Sở GD&ĐT.

Thực hiện đánh giá HS theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, 22/2016/TT-BGDĐT, 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Thực hiện tổ chức dạy học Tin học trong môn Tin học và Công nghệ bắt buộc theo Chương trình GDPT 2018 với thời lượng 35 tiết/lớp/năm học, từ năm học 2022 – 2023.

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo có đủ số lượng phòng máy tính phù hợp với quy mô nhà trường, số lượng máy tính trong mỗi phòng máy đảm bảo không vượt quá 3 học sinh/máy trong mỗi tiết học.

Có giải pháp phù hợp đảm bảo học sinh ở tất cả các điểm trường đều được học Tin học.

Đội ngũ GV Tin học cần đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. 

Phát triển đội ngũ GV dạy môn Tin học, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, được tập huấn, bồi dưỡng theo quy định, từng bước được chuẩn hóa.

Cùng với việc tổ chức tốt dạy học Tin học cho HS lớp 3, lớp 4, lớp 5 theo quy định trong chương trình, các đơn vị cần có giải pháp tăng cường tổ chức giáo dục tin học cho HS cấp TH.

Giúp học sinh lớp 1, lớp 2 được làm quen với tin học và đáp ứng sở thích, nhu cầu phát hiện và bồi dưỡng phát triển năng lực tin học, tư duy khoa học máy tính cho học sinh.

Nội dung hoạt động giáo dục tin học được thiết kế theo các chuyên đề phù hợp với năng lực, tâm sinh lí lứa tuổi học sinh…

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục tin học đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận của học sinh và cha mẹ học sinh.

Thực hiện XHH, huy động các nguồn lực để tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục tin học đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính...

Đức Trí

Tin tiêu điểm