Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 19/2/2018 15:25

Lâm Đồng lưu ý thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Lâm Đồng lưu ý thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lâm Đồng hướng dẫn báo cáo nhu cầu thi nâng ngạch viên chức hành chính, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và kế hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên mầm non, phổ thông ở các cơ sở giáo dục công lập.

Trong đó lưu ý, đối với viên chức có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chưa đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ thì ưu tiên đăng ký bồi dưỡng trước để đủ điều kiện đăng ký dự thi.

Đối với viên chức không có nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thì phải đăng ký tham gia bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp để đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. Đảm bảo đến năm 2020, có ít nhất 60% và đến năm 2025 có 100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Kế hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp của đơn vị phải đảm bảo các nội dung: mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, số lớp, số lượng học viên, cơ sở phối hợp bồi dưỡng.

Lập Phương

Tin tiêu điểm