Bản in

Giáo dục

Thứ Bảy, 12/9/2015 13:39

Lâm Đồng: Không gộp các khoản thu đầu năm học

Lâm Đồng: Không gộp các khoản thu đầu năm học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lâm Đồng vừa có văn bản nhắc nhở các đơn vị về việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2015 - 2016.

Trong đó nhấn mạnh: Đối với khoản thu học phí, thu dạy thêm học thêm, các đơn vị thực hiện thu theo định kỳ hàng tháng.

Nếu học sinh tự nguyện, nhà trường mới thu một lần cho cả học kỳ. Không để việc đóng góp các khoản thu đầu năm vào cùng một thời điểm, gây khó khăn cho gia đình học sinh.

Đối với những khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp cho việc học tập của học sinh, các cơ sở giáo dục cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với phụ huynh học sinh, phụ huynh học sinh tự lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thực hiện thích hợp.

Những khoản thu này nhất thiết phải được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Sau khi thực hiện xong phải công khai cho phụ huynh biết, làm tốt vấn đề dân chủ trong hội cha mẹ học sinh...

Lập Phương

Tin tiêu điểm