Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 21/10/2015 12:06

Lâm Đồng: Cấp phép đối với cơ sở dạy thêm cấp THCS, THPT từ 2016

Lâm Đồng: Cấp phép đối với cơ sở dạy thêm cấp THCS, THPT từ 2016

GD&TĐ - Từ năm 2016 trở đi, Sở GD&ĐT Lâm Đồng sẽ cấp phép đối với những cơ sở dạy thêm cấp THCS, THPT.

Vẫn còn tình trạng tổ chức dạy học thêm sai quy định

Liên quan đến thực trạng dạy thêm, học thêm trên địa bàn, Sở GD&ĐT Lâm Đồng cho biết đã có công văn về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình trong toàn tỉnh, việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Như, một bộ phận giáo viên vẫn tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường chưa đúng quy định; một số trung tâm luyện thi văn hóa vẫn tiếp tục tổ chức hoạt động khi chưa có giấy phép theo quy định mới và sử dụng giáo viên về kiểm tra bài không có tên trong hồ sơ tham gia giảng dạy;

Xuất hiện tình trạng giáo viên gợi ý và bắt ép học sinh tham gia học thêm; việc làm thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm không đúng thời gian quy định.

Xử lý nghiêm sai phạm dạy học thêm

Sở GD&ĐT Lâm Đông cũng công bố công khai số điện thoại đột xuất khi cần liên hệ, báo cáo về công tác dạy thêm học thêm.
Để việc tổ chức dạy thêm, học thêm đúng quy định, Sở GD&ĐT Lâm Đồng yêu cầu các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức quán triệt cho toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh các văn bản quản lý, chỉ đạo về dạy thêm, học thêm.

Đồng thời, niêm yết công khai các văn bản trên để giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh theo dõi và nghiêm túc thực hiện; có kế hoạch và biện pháp để thực hiện tốt các văn bản quản lý chỉ đạo nêu trên, góp phần đưa dạy thêm, học thêm vào nề nếp.

Tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Đặc biệt, nghiêm túc xử lý các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định.

Thông báo đến học sinh và phụ huynh học sinh chỉ đăng ký và tham gia học thêm tại các cơ sở dạy thêm có công khai đầy đủ các nội dung theo quy định, nhất là giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm và danh sách giáo viên dạy thêm.

Định kỳ cuối mỗi học kỳ, các đơn vị gửi báo cáo về tình hình dạy thêm, học thêm của đơn vị cho Sở GD&ĐT.

Giao trách nhiệm cho người đứng đầu nhà trường

Đối với các cơ sở giáo dục có tổ chức dạy thêm trong nhà trường, các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và người dạy thêm cần tuân thủ đầy đủ các quy định về dạy học thêm; thực hiện nghiêm túc công khai học phí, thời khóa biết, giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm và danh sách giáo viên dạy thêm. Đặc biệt lưu ý phải giảng dạy đúng địa điểm đã đăng ký và được cấp phép.

Cùng với đó, phải lập hồ sơ quản lý giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường, giáo viên tham gia kiểm tra bài cho học sinh (nếu có); thực hiện đầy đủ hồ sơ quản lý dạy học thêm.

Cụ thể, mỗi lớp dạy thêm phải có sổ đầu bài theo dõi tình hình dạy của giáo viên, học của học sinh, sổ điểm danh, sổ theo dõi đóng học phí hàng tháng của học sinh với đầy đủ chữ ký học sinh.

Giáo viên chỉ được dạy thêm và tham gia kiểm tra bài cho học sinh khi đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Nghiêm cấm dạy thêm không có giấy phép, hoặc tự ý thay đổi danh sách giáo viên trong giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm, gợi ý, bắt ép học sinh tham gia học thêm.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu có đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

Sở GD&ĐT sẽ không gia hạn, thu hồi giấy phép dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp không làm hồ sơ gia hạn đúng thời gian quy định hoặc vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường; xử lý nghiêm, đình chỉ và thu hồi giấy phép, thông báo về cơ quan, đơn vị và địa phương đối với những sai phạm của tổ chức, cá nhân trong dạy thêm, học thêm.

Lập Phương