Lại thêm tin vui mới đến với giáo dục đại học Việt Nam

ND - 16:32 06/12/2019
Lại thêm tin vui mới đến với giáo dục đại học Việt Nam

Thêm tin vui mới đến với giáo dục đại học Việt Nam. Theo bảng xếp hạng của tổ chức UI Greenmetric World University Rankings vừa công bố 3/12/2019, Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục vào Top 300 trường đại học có môi trường giáo dục xanh và đầu tư phát triển bền vững hàng đầu thế giới.

Điều đáng mừng là trong bảng xếp hạng được UI GreenMetric World University Rankings công bố, Trường Đại học Trà Vinh không chỉ tiếp tục nằm trong top 300 trường đại học phát triển bền vững mà còn tăng thứ bậc xếp hạng lên 221/780 trường (tăng 35 bậc so với năm 2018). Trong khi số trường tham gia năm nay tăng thêm 61 trường. 

Theo như các tiêu chí đánh giá của UI Greenmetric World University Rankings đánh giá ở góc độ phát triển bền vững của các cơ sở đào tạo. Họ dựa vào 6 các tiêu chuẩn gồm tỷ lệ không gian xanh trong khuôn viên đào tạo; cơ sở hạ tầng; xử lý năng lượng; biến đổi khí hậu; quản lý chất thải; hệ thống nước; hệ thống giao thông và năng lực đào tạo và nghiên cứu về phát triển bền vững.

Được khởi xướng từ năm 2010, UI Greenmetric World University Rankings được xem là bảng xếp hạng đầu tiên và uy tín nhất hiện nay trong việc đánh giá, đo lường những nỗ lực phát triển bền vững tại các trường đại học trên Thế giới. Năm 2018 Trường Đại học Trà Vinh xếp hạng thứ 256 trên tổng 719 trường tham gia xếp hạng trong danh sách Top 300 các trường đại học phát triển bền vững.

Được biết, việc xếp hạng là một sáng kiến quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững trong các cơ sở giáo dục đại học toàn cầu. Đây còn là diễn đàn để các trường cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm kiến tạo môi trường giáo dục xanh cũng như tạo nền tảng cho sự hợp tác trong tương lai giữa các tổ chức giáo dục đại học hàng đầu thế giới.

ND

Bình luận của bạn đọc