Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 24/9/2015 19:48

Lai Châu: Sẽ kiểm tra chéo các trường tiểu học tham gia VNEN

Lai Châu: Sẽ kiểm tra chéo các trường tiểu học tham gia VNEN

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lai Châu cho biết, năm học 2015 - 2016 sẽ tổ chức kiểm tra chéo giữa các trường tiểu học tham gia mô hình Trường học mới (VNEN) trong dự án và tổ chức đoàn cốt cán cấp tỉnh để giúp đỡ chuyên môn các trường nhân rộng.

Năm học này, Lai Châu tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình VNEN tại 12 trường tiểu học được thụ hưởng dự án và 38 trường đã nhân rộng mô hình.

Sở đã yêu cầu phòng GD&ĐT chỉ đạo triển khai tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung về mô hình trường VNEN cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng.

Các trường tiểu học có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

Đồng thời, tập huấn, trao đổi để triển khai đồng bộ và hiệu quả phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.

Chỉ đạo cụ thể việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại các trường, cụm trường trong và ngoài dự án. Những trường mới nhân rộng ở 1 số lớp, phòng GD&ĐT chỉ đạo giáo viên những lớp nhân rộng có thể sinh hoạt chuyên môn ghép với những trường nhân rộng những năm trước hoặc những trường trong dự án, để có điều kiện giúp đỡ nhau về chuyên môn.

Điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên; lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường VNEN trong dự án và các trường nhân rộng.

Sở GD&ĐT cũng chỉ đạo các trường trong Dự án thực hiện nghiêm túc quỹ 1 theo quy định tại Sổ tay thực hiện Dự án và các văn bản hướng dẫn chi tiêu của Bộ tài chính; giải ngân đúng tiến độ theo kế hoạch. Khuyến khích các trường tiểu học quay phim các tiết học điển hình để đưa lên trang web của Dự án.

Đồng thời, tổ chức đánh giá việc triển khai mô hình trường VNEN để rút kinh nghiệm và từng bước nhân rộng mô hình ra các trường tiểu học trong huyện.

Lập Phương

Tin tiêu điểm