Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 18/1/2019 09:40

Lai Châu dự thảo sửa đổi quy định thu chi học phí trường công

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - UBND tỉnh Lai Châu dự thảo sửa đổi quy định thu chi học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

Theo đó, bổ sung: Trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền.

Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em mẫu giáo 5 tuổi được hưởng chính sách miễn học phí theo quy định tại Quyết định này làm Đơn đề nghị miễn học phí theo mẫu tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; chế độ chính sách quy định tại Quyết định này thực hiện từ năm học 2018-2019. Các nội dung khác không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc quy định thực hiện thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

Lập Phương

Tin tiêu điểm