Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 21/10/2015 16:31

Lai Châu ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng trường THCS vùng khó

Lai Châu ban hành kế hoạch nâng cao chất lượng trường THCS vùng khó

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lai Châu xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục các trường THCS vùng khó khăn.

Theo đó, mục tiêu đặt ra là 22 trường vùng khó theo danh sách của Sở, kết thúc năm học 2016-2017 sẽ có chất lượng giáo dục và hiệu quả quản lý bằng mặt bằng chung các trường THCS trong tỉnh.

Sở GD&ĐT Lai Châu cho biết sẽ ban hành các văn bản liên quan tới việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các đơn vị trường. Xây dựng tiêu chí đánh giá trường THCS và tiến hành đánh giá tại các trường THCS khó khăn.

Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, huy động học sinh ra lớp, duy trì sỹ số; công tác bán trú, công tác nâng cao chất lượng giáo dục.

Giải pháp đưa ra là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là các trường THCS khó khăn;

Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác huy động học sinh ra lớp và nâng cao tỉ lệ chuyên cần, đồng thời tuyên truyền tới nhân dân trong địa bàn tạo sự chuyển biến nhận thức về nâng cao chất lượng giáo dục;

Tập trung nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý việc tổ chức các hoạt động của nhà trường, nâng cao chất lượng đội ngũ;

Tiếp tục chỉ đạo việc dạy học theo đối tượng vùng miền, tập trung nâng cao chất lượng các môn Toán, Văn, Vật lý, Lịch Sử;

- Tổ chức tốt đời sống bán trú cho học sinh. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tư vấn, kiểm tra đối với các trường;

Xây dựng phong trào giáo dục; có chế tài xử phạt vi phạm đồng thời gắn với  hình thức thi đua, khen thưởng theo thứ tự ưu tiên, theo lĩnh vực và gắn với hiệu quả công việc được giao, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục.    

Danh sách các trường THCS vùng khó khăn theo công bố của Sở GD&ĐT Lai Châu:

TT

Tên trường

Địa chỉ

1

PTDTBT THCS Pa Ủ

Xã Pa Ủ - Mường Tè

2

PTDTBT THCS Tá Bạ

Xã Tá Bạ - Mường Tè

3

PTCS Nậm Khao

Xã Nậm Khao - Mường Tè

4

PTDTBT THCS Pa Vệ Sử

Xã Pa Vệ Sử - Mường Tè

5

PTDTBT THCS Nậm Manh

Nậm Manh - Nậm Nhùn

6

PTDTBT THCS Nậm Ban

Nậm Ban - Nậm Nhùn

7

PTDTBT THCS Nậm Chà

Nậm Chà - Nậm Nhùn

8

PTDTBTTHCS Vàng Ma Chải

Vàng Ma Chải - Phong Thổ

9

THCS Mồ Sì San

Mồ Sì San - Phong Thổ

10

THCS Mù Sang

Mù Sang - Phong Thổ

11

PTDTBTTHCS Sin Súi Hồ

Sin Súi Hồ - Phong Thổ

12

PTDTBT THCS Nậm Hăn

Nậm Hăn - Sìn Hồ

13

PTDTBT THCS Hồng Thu

Hồng Thu - Sìn Hồ

14

PTDTBT THCS Tủa Sín Chải

Tủa Sín Chải - Sìn Hồ

15

THCS số 2 Khoen On

Khoen On - Than Uyên

16

THCS Tà Mung

Tà Mung - Than Uyên

17

PTDTBTTHCS xã Nậm Sỏ

Xã Nậm Sỏ-Tân Uyên

18

PTDTBTTHCS xã Hố Mít

Xã Hố Mít-Tân Uyên

19

THCS Nùng Nàng

Xã Nùng Nàng - Tam Đường

20

THCS Sùng Phài

Xã Sùng Phài - Tam Đường

21

THCS Giang Ma

Xã Giang Ma - Tam Đường

22

THCS Thèn Sin

Xã Thèn Sin - Tam Đường

Lập Phương