Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 27/2/2019 09:18

Ký hợp đồng làm việc theo chức danh nghề nghiệp giáo viên

ảnh minh họa/internetảnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Vĩnh Long hướng dẫn về việc ký hợp đồng làm việc và tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Hướng dẫn áp dụng đối với người trúng tuyển vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV, giáo viên tiểu học hạng IV, giáo viên THCS hạng III, giáo viên THPT hạng III, giảng viên hạng III trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, cơ sở giáo dục phổ thông công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX, trường CĐ sư phạm được tuyển dụng từ ngày 15/1/2019.

Theo đó, với hợp đồng làm việc có xác định thời gian: Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo theo thời gian quy định.

Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyên phải đến nhận việc, trừ trường hợp hợp đồng làm việc quy định thời hạn khác.

Sau khi hợp đồng làm việc có xác định thời gian hết hiệu lực, viên chức hoàn thành nhiệm vụ và được công nhận hết tập sự thì thủ trưởng đơn vị lập hợp đồng làm việc không xác định thời gian và ký kết với viên chức.

Về tập sự, để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên/giảng viên, người trúng tuyển phải thực hiện thời gian tập sự như sau:

Trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III, gỉáo viên THPT hạng III phải thực hiện thời gian tập sự 12 tháng.

Trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng III phải thực hiện thời gian tập sự 9 tháng;

Trường hợp tuỵển dụng vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV phải thực hiện thời gian tập sự 6 tháng.

Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc ỉàm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp sau:

Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Lập Phương