Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 20/12/2016 08:07

Kon Tum: Lên 2 phương án thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng

Kon Tum: Lên 2 phương án thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng

GD&TĐ – Sau khi xin ý kiến của các Bộ có liên quan, hiện Kon Tum đang xây dựng 2 phương án thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

Hai phương án được UBND tỉnh Kon Tum đưa ra như sau:

Phương án 1: Trường CĐ Cộng đồng Kon Tum được thành lập trên cơ sở sát nhập trường Cao đẳng Sư phạm, trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Trung cấp Y tế và Trung cấp Nghề.

Phương án 2: Thành lập Trường CĐ Cộng đồng Kon Tum theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1, trên cơ sở sát nhập 3 trường (CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Trung cấp Y tế, Trung cấp Nghề); giai đoạn 2, sau khi nghiên cứu các quy định, có thể xem xét sát nhập thêm trường CĐ Sư phạm.    

Trước đó, Kon Tum đã có đề án thành lập trường. Việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng với mục tiêu: Tổ chức sắp xếp lại các trường chuyên nghiệp để phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường; sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh đáp ứng nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các quốc gia trong khu vực và các nước tiên tiến trên thế giới.

Trường là cơ sở giáo dục công lập, đa cấp, đa ngành; tự chủ một phần về kinh phí; phục vụ nhu cầu về nhân lực của địa phương ở trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn; liên kết đào tạo trình độ Đại học và sau Đại học.

Nguyễn Dũng