Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 2/1/2014 20:49

Kiên quyết xử lý chương trình đào tạo kém chất lượng

Kiên quyết xử lý chương trình đào tạo kém chất lượng

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT cho biết đang tiến hành rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với những ngành, chương trình đào tạo trình độ ĐH.
Những ngành, chương trình không đáp ứng yêu cầu về đảm bảo chất lượng, Bộ GD&ĐT sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.
Nhiều cơ sở giáo dục ĐH tham gia đào tạo nhân lực y tế cũng được kiểm tra. Nhận định của Bộ GD&ĐT, nhìn chung các cơ sở đã có nhiều cố gắng trong đầu tư đội ngũ, cơ sở vật chất. Tuy nhiên, một số đã tuyển sinh và đào tạo vượt quá năng lực hiện có của nhà trường.
Để hạn chế tình trạng quá tải cục bộ ở những ngành này cũng như một số ngành có nhu cầu cao, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đăng ký chỉ tiêu riêng cho các ngành này trong tổng chỉ tiêu chung.
Được biết, trước đó, việc kiểm tra, rà soát đào tạo thạc sĩ đã được tiến hành và 161 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ không đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định đã bị dừng tuyển sinh.
Bộ GD&ĐT cũng đã tiến hành thẩm định khoảng 500 hồ sơ quá trình đào tạo tiến sĩ và 150 luận án tiến sĩ. Kết quả cho thấy, khoảng 50% các cơ sở chưa thực hiện đầu đủ quy trình đào tạo, một số luận án chất lượng thấp.
Về liên kết đào tạo, Bộ GD&ĐT đã thanh tra 9 trường ĐH và xử lý sai phạm với 4 đơn vị. Đồng thời, rà soát đào tạo liên thông ở các nhà trường, kiểm tra kiên kết đào tạo và đào tạo liên thông đối với 15 trường ĐH, CĐ. Kết quả cho thấy, nhiều đơn vị vi phạm về đối tượng đào tạo liên thông

Hải Bình