Kiên quyết không sử dụng bảo vệ yếu kém trong trường học

LẬP PHƯƠNG - 15:02 11/03/2019
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Trong nội dung xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan, các đơn vị, trường học, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu định kỳ hàng quý, rà soát tập hợp đề xuất công an tỉnh, công an huyện mở lớp bồi dưỡng, đào tạo chính trị, nghiệp vụ, pháp luật cho bảo vệ. Kiên quyết không sử dụng và hợp đồng với những bảo vệ yếu kém về phẩm chất và năng lực, không đảm đương được nhiệm vụ.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ bảo vệ cơ quan, thực hiện chế độ báo cáo ngày, tuần, tháng và đột xuất. Tham mưu đắc lực cho lãnh đạo ngành giải quyết các vụ việc xảy ra tại các đơn vị, trường học nhanh chóng, kịp thời.

Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với lực lượng công an các cấp với lực lượng bảo vệ ở địa phương nơi đơn vị, trường học đứng chân. Thường xuyên thông báo, trao đổi tình hình có liên quan đến công tác an ninh, trật tự của cơ quan với công an các cấp để phối hợp giải quyết.

Lập Phương

Bình luận của bạn đọc