Bản in

Giáo dục

Thứ Hai, 27/2/2017 16:07

Kiên quyết không để xảy ra các vụ việc tổn hại an toàn tính mạng học sinh

Kiên quyết không để xảy ra các vụ việc tổn hại an toàn tính mạng học sinh

GD&TĐ - Kiên quyết không để xảy ra các vụ việc làm tổn hại đến an toàn tính mạng của học sinh, uy tín, danh dự của đội ngũ nhà giáo, trật tự trường học gây bức xúc xã hội trong các trường học.

Đây là nội dung được đặc biệt nhấn mạnh trong văn bản của Sở GD&ĐT Sơn La gửi các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở ngày 24/2 về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

Theo văn bản này, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của người học. Xử lý lý kịp thời, nghiêm túc theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường nền nếp, kỷ cương, xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt; tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo nhà trường, Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ, nhân viên của nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh, cơ quan công an, đoàn hội và các cơ quan có liên quan ở địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau, các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng chống, giảm thiểu nguy cơ và khắc phục hậu quả tại nạn, thương tích trong trường học.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; các quy định về quản lý và xử lý các loại hóa chất độc hại, quy trình quản lý phòng thí nghiệm, an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường trường học an toàn. Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường học có tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiếp tục tham mưu với UBND các cấp rà soát cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kiên quyết loại bỏ các công trình không đảm bảo chất lượng, không an toàn đối với học sinh và nhà giáo…

Lập Phương