Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 24/3/2017 15:07

Kiên Giang: Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Kiên Giang vừa có văn bản hướng dẫn xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Mục đích nhằm giúp cho các cơ sở giáo dục có những định hướng cơ bản trong việc xây dựng các quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học qua đó góp phần giáo dục chính trị - tư tưởng, giá trị và chuẩn mực văn hóa, đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất chính trị, hoàn thiện nhân cách cho học sinh; hình thành thói quen, ý thức tốt cho các em.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; góp phần điều chỉnh cách thức ứng xử của mọi thành viên trong đơn vị sao cho ngày càng văn hóa, thân thiện; đẩy lùi các hành vi bạo lực, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

Cùng với đó, tăng cường tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ của mọi cá nhân trong nhà trường. Thể hiện tinh thần đoàn kết, tôn sư trọng đạo, hành vi có văn hóa trong môi trường giáo dục.

Đồng thời, là cơ sở để giám sát việc chấp hành pháp luật, xử lý trách nhiệm khi cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh vi phạm các chuẩn mực đạo đức trong giảng dạy và học tập, là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức hàng năm và đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh.

Sở GD&ĐT yêu cầu toàn bộ các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh phải xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường.

Định kỳ tổ chức tuyên dương, khen thưởng những gương thầy cô giáo, cán bộ công chức, viên chức và học sinh thực hiện tốt quy chế, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm nhằm từng bước đưa việc thực hiện quy chế văn hóa trong trường học thành một chuẩn mực, hành vi ứng xử hàng ngày của giáo viên, học sinh.

Lập Phương

Tin tiêu điểm