Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 29/12/2016 16:07

Kiên Giang: 10 nhiệm vụ GD&ĐT trọng tâm năm 2017

Kiên Giang: 10 nhiệm vụ GD&ĐT trọng tâm năm 2017

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Kiên Giang công bố báo cáo số 2115/BC-SGDĐT về kết quả hoạt động giáo dục - đào tạo năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Báo cáo này nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của giáo dục Kiên Giang, cụ thể như sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày của UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, hoàn thiện mạng lưới trường lớp học; đẩy mạnh công tác phân luồng, hướng nghiệp sau trung học cơ sở, trung học phổ thông và liên thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo.

Tích cực phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục. Tăng cường công tác phản biện xã hội để kịp thời điều chỉnh công tác quản lý, chỉ đạo của Sở và các cấp quản lý giáo dục.

Chỉ đạo toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017; phối hợp tổ chức tốt kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 2017, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và các kỳ thi do Bộ GD&ĐT tổ chức; hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm học 2017-2018; tổ chức khai giảng năm học mới và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của cơ sở giáo dục, đào tạo.Tăng cường thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm các sai phạm và thông báo công khai trước công luận.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua-khen thưởng gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng luật định; tăng cường công tác truyền thông nhằm phát hiện các nhân tố mới, nhân tố điển hình để kịp thời khen thưởng và phổ biến, nhân rộng.

Tăng cường kiểm tra công tác đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục, công nhận các cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; triển khai mở rộng việc thực hiện cơ chế một cửa tại các trường THPT và đơn vị trực thuộc.

Hoàn thiện các Đề án, Kế hoạch của Ngành giai đoạn 2016-2020, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Triển khai toàn Ngành thực hiện dự toán ngân sách 2017 đã được phê duyệt. Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và cả năm 2017.

Lập Phương