Giáo dục

Kiểm tra, xử lý khi thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi

LẬP PHƯƠNG - 16:54 18/06/2018
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, khi gọi thí sinh vào phòng thi trước mỗi buổi thi, các cán bộ coi thi kiểm tra vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi tài liệu và vật dụng cấm theo quy định tại Quy chế thi.

Nếu thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi, cán bộ coi thi phải yêu cầu thí sinh làm cam kết các thiết bị đó đảm bảo theo quy định tại điều 14 của Quy chế thi.

Cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT lưu ý, tại buổi tập trung làm thủ tục và phổ biến Quy chế thi (buổi sáng ngày 24/6/2018), Trưởng điểm thi tổ chức đăng ký mẫu chữ ký đối với cán bộ tham gia công tác coi thi tại điểm thi, bao gồm: trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, thư ký và cán bộ coi thi.

Danh sách đăng ký mẫu chữ ký được đóng túi có niêm phong. Danh sách đăng ký mẫu chữ ký được nộp cho Hội đồng thi cùng với bài thi và hồ sơ coi thi của điểm thi.

Trước khi thí sinh làm bài thi trắc nghiệm, Sở GD&ĐT yêu cầu cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh đọc kỹ và làm theo hướng dẫn sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm (được in tại mặt sau của phiếu trả lời trắc nghiệm)...

Lập Phương

Bình luận của bạn đọc