Bản in

Giáo dục

Thứ Ba, 22/5/2018 23:50

Gia Lai:

Kiểm tra tình trạng lạm thu trong trường học

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai gửi văn bản tới các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở về việc kiểm tra tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Trong đó yêu cầu phòng GD&ĐT, căn cứ thẩm quyền, chức năng của đơn vị, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách năm học 2017-2018 và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu ở các cơ sở giáo dục thuộc phòng GD&ĐT quản lý.

Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở: Thực hiện đúng hướng dẫn tại Công văn số 1540/SGDĐT-KHTC ngày 25/8/2017 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách trong năm học 2017-2018 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tổ chức tự kiểm tra hoạt động thu, chi, quản lý các nguồn thu ngoài ngân sách theo quy định và thực hiện công khai kết quả tự kiểm tra trong đơn vị; chấm dứt tình trạng lạm thu trong nhà trường.

Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở và phòng GD&ĐT, căn cứ vào thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu được các cơ quan báo chí thông tin, phản ánh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Lập Phương