Bản in

Giáo dục

Thứ Sáu, 12/1/2018 07:43

Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa có công văn số 64/BGDĐT-CSVC đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú trọng công tác cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh.
Bộ GD&ĐT đề nghị chính quyền các địa phương rà soát, cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, trong năm 2017 tại một số địa phương đã xảy ra các vụ tai nạn ảnh hưởng đến môi trường an toàn cho học sinh tại các trường học như: sập nền nhà vệ sinh, sập sàn của phòng học, sập lan can…

Nguyên nhân chủ yếu là do các công trình trường học được xây dựng từ lâu nhưng không thực hiện việc cải tạo và bảo trì theo quy định và các cơ quan quản lý chưa làm tốt công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng trường học.

Để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo môi trường dạy và học an toàn, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng xây dựng các trường học, lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Phối hợp kiểm tra việc lập thiết kế cải tạo các công trình trường học đã xuống cấp theo các tiêu chuẩn thiết kế trường học (TCVN) và Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCXDVN) như: TCVN 3907:2011 “Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế”, TCVN 8793:2011 “Trường tiểu học - Yêu cầu thiết kế”, TCVN 8794:2011 “Trường trung học - Yêu cầu thiết kế”;

Đặc biệt liên quan đến an toàn sinh mạng có QCXDVN 05:2008/BXD (Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe) và QCXDVN 06:2010/BXD (An toàn cháy cho nhà và công trình);

Kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải cạo, sửa chữa, nâng cấp.

Chi tiết công văn số 64/BGDĐT-CSVC ngày 09/1/2018 của Bộ GD&ĐT tại đây. 

B.H