Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 16/11/2017 08:19

TP Hồ Chí Minh:

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mùa chữ

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2017.

Theo đó, kiểm tra công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, công tác điều tra, thống kê, quản lý, lưu trữ hồ sơ; kiểm tra báo cáo số liệu, kết quả thực hiện và chất lượng dữ liệu trên phần mềm quản lý trên hệ thống thông tin kết hợp giữa kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở.

Kiểm tra 100% kết quả báo cáo trên hồ sơ và hệ thống quản lý thông tin; kiểm tra thực tế ít nhất 2 quận huyện; mỗi quận huyện ít nhất 3 phường, xã, thị trấn, 2 cơ sở giáo dục và 10 hộ gia đình. Chú trọng các biện pháp, giải pháp và giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm duy trì kết quả đạt được của công tác PCGD-XMC.

Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo tổng kết công tác PCGD-XMC năm 2017 cho Ban chỉ đạo Thành phố và đề xuất ra quyết định công nhận mức độ đạt của các quận huyện.

Thời gian kiểm tra từ ngày 21/12/2017 đến ngày 23/12/2017.

Lập Phương