Bản in

Giáo dục

Thứ Tư, 8/11/2017 11:02

Thái Nguyên:

Kiểm tra công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý học sinh

Kiểm tra công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý học sinh

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Thái Nguyên xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý học sinh năm học 2017 – 2018.

Mục đích, yêu cầu nhằm đánh giá việc triển khai kế hoạch của các đơn vị giáo dục trong công tác thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu của ngành GD&ĐT triển khai Quyết định 1501 giai đoạn 2015- 2020; đánh giá chất lượng, hiệu quả các nội dung trọng tâm của Đề án yêu cầu thực hiện trong năm học 2017-2018.

Đồng thời, đánh giá công tác triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học;

Đánh giá công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong toàn ngành.

Qua kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt các nội dung kế hoạch của ngành về thực hiện các Chỉ thị, Nghị định và Quyết định của cấp trên.

Trên kết quả thực hiện của các đơn vị, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả triển khai kế hoạch và đề xuất nội dung trong giai đoạn tiếp theo, báo cáo UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT.

Thời gian kiểm tra vào 2 đợt: Trong tháng 12/2017 và trong tháng 2/2018.

Lập Phương

Tin tiêu điểm