Bản in

Giáo dục

Thứ Năm, 15/3/2018 08:20

Kiểm tra công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Cao Bằng ban hành kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên năm học 2017 - 2018.

Đối tượng kiểm tra là các phòng GD&ĐT (kiểm tra công tác triển khai của Phòng và thực tế tại một số trường học do đoàn kiểm tra đề xuất); các đơn vị trực thuộc Sở; các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Sở GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp một số đơn vị. Các đơn vị không được kiểm tra trực tiếp tổ chức tự kiểm tra và gửi báo cáo về Sở trước ngày 1/4/2018. Thời gian kiểm tra vào tháng 3, 4 năm 2018.

Một trong những mục đích của việc kiểm tra là đánh giá công tác triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học.

Đồng thời, đánh giá công tác đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; đánh giá việc xây dựng môi trường văn hóa trong trường học...

Thời gian kiểm tra trong tháng 3, 4 năm 2018.

Lập Phương